Yhdistyksen myöntämät jäsenedut v. 2024: 
 

 • Stipendi

70 € ammattitutkinnon suorittamisesta. Vapaamuotoinen, allekirjoitettu hakemus, jossa tulee olla hakijan nimi ja tilinumero sekä kopio tutkintotodistuksesta.  
 

 • Työhyvinvointiraha

40 €/jäsen/vuosi kertakorvauksena hakemuksesta. Vapaamuotoinen, allekirjoitettu hakemus, jossa tulee olla hakijan nimi ja tilinumero sekä alkuperäinen kuitti. Tyhy-rahaa voi saada mm. kuntosali-, uimahalli-, jumppa-, spinning-, laskettelu- ym. lipuista, kampaamo/parturikäynnistä, lenkkareiden hankinnasta, hieronnasta, fysioterapiasta ym. liikuntaa ja hyvinvointia tukevasta hankinnasta tai tapahtumasta.

Stipendin ja tyhy-rahan hakemukset tulee toimittaa puheenjohtajalle kuluvan vuoden viimeiseen päivään mennessä os.

Jyty Sodankylä ry, Ilkka Kuusela,

 PL 60, 99601 Sodankylä 

 

 • Merkkipäivät

Jäsenistöä muistetaan merkkipäiväsäännön mukaisesti. Sääntö löytyy tämän sivun yläreunasta.

Yhdistys saa tiedot liiton jäsenrekisteristä 50- ja 60-vuotispäiviään viettävistä henkilöistä. Henkilöille lähetetään onnittelukortti, jossa on mukana ohje merkkipäivälahjan saamiseksi.

Mikäli henkilö jää eläkkeelle, siitä ei tule suoraan tietoa yhdistykselle. Jäsentä pyydetään ottamaan suoraan yhteyttä puheenjohtajaan tai esim. esimiehen välityksellä toimittamaan tieto eläkkeelle jäännistä.
 

Yhdistyksen edustaja voi tulla myös em. juhliin luovuttamaan lahjan, mikäli yhdistys on kutsuttu tilaisuuteen.

JÄSENMAKSU v. 2024

 • Kuukausittain maksettava jäsenmaksu sisältää jäsenyhdistyksen, liiton ja työttömyyskassan osuuden. Jäsenmaksuhistorian on oltava ehjä, ei katkoja, jotta kaikki jäsenyydet olisivat voimassa.
 • Prosentuaalista jäsenmaksua (1,32%) peritään ennakkopidätyksenalaisesta palkasta, joka sisältää luontoisedut, työaikakorvaukset, lomarahan ja lomakorvauksen. Jäsenmaksua peritään työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Jäsenmaksu maksetaan myös osa-aikatyöstä ja työstä, jota teet saadessasi soviteltua työttömyyspäivärahaa.
 • Euromääräistä jäsenmaksua (7 €/kk) maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (= määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa.       
 • Kannattajajäsenmaksu (eläkeläinen) 36€/vuosi (3€/kk). 
 •  Varusmies- ja siviilipalvelusajalta jäsenmaksu on nolla euroa.
 •  Ensimmäistä kertaa liittyvien opiskelijoiden jäsenmaksu on nolla euroa.
 • Jos jäsenmaksurästejä ei kehotuksista huolimatta suoriteta, jäsen erotetaan liitosta. Ilmoitus erottamisesta lähtee myös työttömyyskassalle.

ITSEMAKSAVA JÄSEN

 • Jäsen joka ei ole antanut työnantajalle valtakirjaa, tai maksaa euromääräistä jäsenmaksua, suorittaa jäsenmaksut Jytylle (liitosta lähetetään jäsenelle viitenumerot, mikäli siellä on tarvittavat tiedot).
   

ILMOITA MUUTOKSISTA

Aina, kun jäsenyydessäsi tapahtuu muutoksia, muista ilmoittaa yhdistyksellesi!

Netissä voi ilmoittaa: Palkaton aika, Eläkkeelle jäänti, Työpaikan vaihto, Yhdistyksen vaihto, Opiskelijajäsenen valmistuminen, Opiskelijajäsenen ilmoitus työskentelystä opintojen ohella, Eroaminen.

JÄSSÄRIssä voi ilmoittaa esim. puhelinnumeromuutokset, nimenmuutokset, sähköpostiosoite. (Huom. Osoitepäivityksen liitto saa suoraan Väestörekisterikeskukselta, ellei jäsen ole tehnyt osoitteenluovutuskieltoa.)
 

KUN JÄSEN JÄÄ ELÄKKEELLE   (63-68 -vuotiaat)

 • muutos-/eroilmoituslomake jäsenasiainhoitajalta, jolle täytetty lomake palautetaan
 • Huom! Mikäli eläkeläinen jatkaa työssä, hänen tulee muistaa ilmoittaa jäsenmaksuperinnän päättymisestä palkanmaksajalle
 • Yhdistys perii liittovaltuuston päätöksen mukaisesti kannatusjäsenmaksua 36 €/vuosi. Yhdistys ei tilaa jäsenlehteä. Kannattajajäsen voi osallistua yhdistyksen toimintaan.